MittelbyMittel Anakatinka Minka - Minka

DKV 15

DKCH

NOCH

VDHDECH

POLISH WINNER

WORLD WINNER 2017

INTCH

SPK KLBV 16

Minka Stamtavle

AD
HD
OCD
PRA
PERTELLA

Uno-Spitz's Catwalk Caddy - Coco

KLBJCH 

DKCH

Coco Stamtavle

Uno-Spitz's Gorgeous Geggo of Minka - Geggo

DKJUCH

KLBJCH

KLBV19

Geggo Stamtavle

Uno-Spitz's Fidusa of Nynne - Fidusa

Fidusa Stamtavle