Bazooka

KLBJCH

DKCH

POLISH WINNER 17

SPK KLBV 16

SPK KLBV 17

Bazooka Stamtavle

AD
HD
OCD
PRA
PERTELLA
MINDTALTEST